Welkom
Praktische info
Abonnees
Zwemlessen
Doetsekom
Groepen

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID DE DOETSEKOM

 Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Doetsekom verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je een abonnement afsluit bij de Doetsekom, een dagticket online koopt of om een andere reden persoonsgegevens aan de Doetsekom verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

  1. CONTACTGEGEVENS VAN DE DOETSEKOM

Verantwoordelijke organisatie voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van dit privacybeleid is:

De Doetsekom
A.M.A. Van Langeraadweg 3
3381 LB Giessenburg
Telefoon: 0184-651653
Email: info@dedoetsekom.nl

NB  De Doetsekom is met ingang van 1 januari ’23 een handelsnaam van Doet Actief (KVK: 87925079)


  1. WELKE GEGEVENS VERWERKT DE DOETSEKOM EN VOOR WELK DOEL?

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, pasfoto;
b) adresgegevens (eventueel postadres);
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s);
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals social media accounts.


De Doetsekom verwerkt de hier boven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het abonnement en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Doetsekom;
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het abonnementsgeld, leskaarten, reservering van banen, betaling van bartegoeden, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de Doetsekom en je te informeren over de ontwikkelingen van de Doetsekom.

E-mail berichtgeving (opt-out):
De Doetsekom gebruikt je naam en e-mailadres om je haar online  nieuwsbrief te sturen met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Doetsekom. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


  1. BEWAARTERMIJNEN

De Doetsekom verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je abonnement tot maximaal een jaar na afloop van dit abonnement. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


  1. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN VERWERKERS

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Doetsekom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Doetsekom gebruik van diensten van derden (verwerker). Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


  1. INZAGERECHT, VERWIJDERING EN VRAGEN (KLACHTEN)

Via de ledenadministratie van de Doetsekom kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Doetsekom zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Doetsekom je persoonsgegevens verwerkt, je verzoeken behandelt of eventuele andere vragen/ opmerkingen over dit privacybeleid, kan je contact opnemen via info@dedoetsekom.nl


  1. WIJZIGINGEN

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.dedoetsekom.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig dit privacybeleid te bekijken.